Práce s Bertramkou a na Bertramce

Opera plus, 30. 12. 2017

rozhovor Jindřicha Bálka s předsedou Tomislavem Volkem a tajemnicí Miladou Jonášovou