Muzikologická konference v Českém Krumlově 2018


Plánovaná mezinárodní muzikologická konference „Tři dongiovanniovské opery pro Prahu“, kterou měl 22.-23. 9. 2018 uspořádat v Centru barokní kultury v Českém Krumlově Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., Centrum barokní kultury v Českém Krumlově a Mozartova obec v ČR pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR, se ze zdravotních, nečekaných rodinných a pracovních důvodů  důvodu onemocnění nekonala. Sborník příspěvků se připravuje.