Výsledky mistrovské práce Vratislava Hoška a Jakuba Tlučhoře

na opravě vnějšího schodiště Bertramky

Speciální barvy na dovršení opravy schodiště na Bertramce daroval ing. arch. Jan Bárta (Aqua obnova staveb s.r.o.).


Jakub Tlučhoř a Vratislav Hoško dokončili opravu schodiště, 16. 6. 2019

Vratislav Hoško, 16. 6. 2019

 

 

Vratislav Hoško, 5. 6. 2019

stav 2. 6. 2019

Vratislav Hoško, 18. 5. 2019

Jakub Tlučhoř, 18. 5. 2019

Vratislav Hoško, Jakub Tlučhoř a Kateřina Samojská, 17. 5. 2019

 

Hodně času zabere sekání trávy v zahradě

 

a natírání laviček...

Adriana Hoško