Účastníci Kursů řemeslné obnovy Národního památkového ústavu

koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Samojská, PhD.

(19.-20. května a 9.-10. června 2017)


19.-20. května 2017

 

Filip Trunečka, lektor kursu.


Filip Trunečka a Ing. arch. Jan Bárta.

 

Ing. arch. Jan Veselý a Mgr. Kateřina Samojská, PhD.

 

Filip Trunečka.

 

Účastníci kursu.

 

Do údržby zahrady se zapojují členové Mozartovy obce...

Alena Nováková, členka výboru Mozartovy obce.

 

Hromad vzniká při údržbě mnoho.

Tomáš Hacmac, člen výboru Mozartovy obce.

 


9.-10. května 2017


Ing. arch. Jan Veselý a účastníci kursu.

 

Ing. arch. Jan Veselý, účastníci kursu a dobrovolníci.

 

Členové Mozartovy obce se zapojují v nekonečné práci na zahradě: Alena Nováková, Ondřej Macek, Milada Jonášová.

 

I na zahradě jsou výsledky patrné: