K sekání trávy na zahradě Bertramky napomohl i najímaný traktůrek