Konference a výstava "Bertramka - německý pohled (1942)"

Pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Dr. Christopha Isranga pořádá Ústav dějin umění AV ČR spolu s Mozartovou obcí v České republice za podpory Technické univerzity v Mnichově výstavu a mezinárodní konferenci „Bertramka – německý pohled (1942)“. Konference se koná v rámci programu „Paměť v digitálním věku“ Strategií AV21 a uskuteční se 22. června 2019 ve vile Bertramka, kde bude také instalována výstava faksimilií téměř sta dosud neznámých kreseb, plánů a náčrtů Bertramky z let 1925 a 1942‒1943, nalezených v Architekturmuseu der Technischen Universität v Mnichově. Pořídil je profesor Georg Buchner (1890‒1971) spolu se svými pokročilými studenty Akademie für Angewandte Kunst v Mnichově. Součástí výstavy jsou také Buchnerovy osobité kresby a skicy některý pražských motivů, stejně jako řada dobových fotografií. Kurátorsky ji připravili Milada Jonášová a prof. Manfred Hermann Schmid (Universität Tübingen), který mnichovské materiály nalezl. Vzhledem k omezené kapacitě koncertního sálu vily Bertramka, prosíme o potvrzení zájmu o účast na konferenci do 19. 6. 2019 na adrese jonasova@udu.cas.cz. Vernisáž výstavy je přístupná pouze na pozvánky. Viz též www.udu.cas.cz

Pro veřejnost se výstava otevřela 23. června 2019.

O výstavě v Mozaice na rozhlasové stanici Vltavazde

Manfred Hermann Schmid, Taťána Petrasová, Tomáš Winter (vlevo) - Tomislav Volek (vprava)

      Tomáš Winter a Georg Buchner (vlevo) - Armin Brinzing (vpravo)

© Copyright Bertramka