Doc. PhDr. Tomislav Volek

byl za svou vědeckou práci na poli mozartovského výzkumu a v souvislosti s vydáním svých prací v Hollitzer Verlag ve Vídni na zasedání Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum v Salcburku ve dnech 24.-26. března 2017 navržen a členy Akademie zvolen k udělení

nejvyššího ocenění na poli mozartovského výzkumu

 

Ehrenmitglied der Akademie für Mozart-Forschung.


Toto jmenování bylo dle statut Akademie potvrzeno presidiem a kuratoriem Stiftung Mozarteum.


Srdečná gratulace členů Mozartovy obce v České republice!