Zahájení konference: Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Ing. Jiří Drahoš, dr. h.c., Dr. Giovanni Sciola

 

Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Ing. Jiří Drahoš, h.c.

 

Dr. Milada Jonášová, Prof. Ing. Jiří Drahoš

 

 

Doc. PhDr. Jana Perutková, Prof. Dr. Herbert Seifert (Vídeň)

 

Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Dr. Thomas Griffin (USA)

 

Přednáška Dr. Pavla Slavka pro účastníky konference

 

Nastudování Caldarovy opery v barokním zámeckém divadle v Českém Krumlově