Konference a výstava "Bertramka - německý pohled (1942)"

Pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Dr. Christopha Isranga pořádá Ústav dějin umění AV ČR spolu s Mozartovou obcí v České republice za podpory Technické univerzity v Mnichově výstavu a mezinárodní konferenci „Bertramka – německý pohled (1942)“. Konference se koná v rámci programu „Paměť v digitálním věku“ Strategií AV21 a uskuteční se 22. června 2019 ve vile Bertramka, kde bude také instalována výstava faksimilií téměř sta dosud neznámých kreseb, plánů a náčrtů Bertramky z let 1925 a 1942‒1943, nalezených v Architekturmuseu der Technischen Universität v Mnichově. Pořídil je profesor Georg Buchner (1890‒1971) spolu se svými pokročilými studenty Akademie für Angewandte Kunst v Mnichově. Součástí výstavy jsou také Buchnerovy osobité kresby a skicy některý pražských motivů, stejně jako řada dobových fotografií. Kurátorsky ji připravili Milada Jonášová a prof. Manfred Hermann Schmid (Universität Tübingen), který mnichovské materiály nalezl. Vzhledem k omezené kapacitě koncertního sálu vily Bertramka, prosíme o potvrzení zájmu o účast na konferenci do 19. 6. 2019 na adrese jonasova@udu.cas.cz. Vernisáž výstavy je přístupná pouze na pozvánky. Viz též www.udu.cas.cz

Pro veřejnost se výstava otevřela 23. června 2019.

O výstavě v Mozaice na rozhlasové stanici Vltava:

zde

Výstava je otevřena v úterý a v sobotu od 10 do 17 hod. (vstupné 100 Kč).


 

 

Prof. Dr. Manfred Hermann Schmid, PhDr. Taťána Petrasová, CSc., doc. PhDr. Tomáš Winter, PhD.

doc. PhDr. Tomislav Volek

doc. PhDr. Tomáš Winter, PhD., Georg Buchner