Výbor Mozartovy obce v České republice


Doc. PhDr.Tomislav Volek - předseda
Jílovská 65, 142 00 Praha 4
tel. +420 241 493 547
viz webové stránky

PhDr. Milada Jonášová, PhD. - tajemnice
Famfulíkova 19/1140, 182 00 Praha 8
tel. +420 723 323 320
viz webové stránky

 

Marie Krejčová-Tomášová

Alena Nováková

PhDr. Helga Turková

Tomáš Hacmac

Mgr. Ondřej Macek

Prof. Ivan Pařík


KONTAKT: mozartovaobec@volny.cz, presidium@volny.cz