Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Mozartova obec připravily na Bertramce novou výstavu "Bertramka - německý pohled (1942)" o dosud neznámých německých dokumentech o stavu a přestavbě této vily ve 40. letech minulého století. Jejímu otevření předcházela jednodenní mezinárodní konference (více viz zde).

Od listopadu 2019 bude Bertramka přes zimním údobí uzavřena,

otevřena pro veřejnost bude opět od jarních měsíců 2020.

Opravené představené schodiště Bertramky (červen 2019)