Mezinárodní muzikologická konference v Českém Krumlově 2019

Ve dnech 21.‒22. září 2019 uspořádal Ústav dějin umění AV ČR pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v České republice, za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR pro rok 2019, hamburské Johann Adolf Hasse-Stiftung a Jihočeského kraje mezinárodní muzikologickou konferenci „Il Demofoonte jako námět dramatu per musica: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století“. Konference se konala v Českém Krumlově při příležitosti novodobé světové premiéry opery Johanna Adolfa Hasseho (1699‒1783) Il Demofoonte v krumlovském zámeckém barokním divadle (20. 9. premiéra, reprízy 21. a 22. 9.). Operu zkomponoval Hasse pro Drážďany. V Krumlově nastudoval Ondřej Macek se souborem Hof-Musici druhou autorskou verzi opery, poprvé provedenou v prosinci 1748 v Teatro San Giovanni Crisostomo v Benátkách. Tímto způsobem byla v Krumlově už po páté propojena historicky poučená interpretace barokní opery s muzikologickým výzkumem, jehož konečným výstupem je do roka vydaná publikace přednesených příspěvků v nově založené ediční řadě "L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento". Takto byl 2016 vydán sborník o Antoniu Boronim a jeho opeře L’amore in musica a 2017 sborník o vídeňském dvorním skladateli Antoniu Caldarovi, který 1732 zkomponoval operu pro českokrumlovské zámecké divadlo Lʼasilo dʼAmore. Oba svazky vydala Mozartova obec v ČR spolu se souborem Hof-Musici. Od 3. svazku převzalo ediční řadu nakladatelství Academia, které 2018 vydalo sborník z konference „Didone jako operní námět“, která se uskutečnila v souvislosti s novodobou světovou premiérou Boroniho opery La Didone, zkomponovanou 1768 pro pražské divadlo V Kotcích. V září 2019 vydalo nakladatelství Academia sborník „Tři dongiovanniovské opery pro Prahu: Caldara 1730 – Righini 1776 – Mozart 1787“. Viz též stránky Akademie věd

Program konference:

Konferenci zahájila předsedkyně Komise pro regionální spolupráci AV a krajů Dr. Taťána Petrasová, ředitel Ústavu dějin umění doc. Tomáš Winter a předseda Mozartovy obce v ČR doc. Tomislav Volek. Foto: Petr Zinke, ÚDU AV ČR.

Foto: Petr Zinke, ÚDU AV ČR

© Copyright Bertramka