Die Villa Bertramka. Facetten der Geschichte einer Mozart-Gedenkstätte in Prag

Byla vydána velká nová kniha o Bertramce, podstatně obohacující dosavadní znalosti o stavební historii této vily. Na jejím vzniku se podíleli muzikologové i uměnovědci. Více zde.

Prezentace knihy z vily Bertramka

Prezentace knihy 11. 5. 2021 na facebooku