Výbor Mozartovy obce v České republice

Doc. PhDr. Tomislav Volek - předseda
Jílovská 65, 142 00 Praha 4
tel. 00420 241 493 547
viz webové stránky

PhDr. Milada Jonášová, PhD. - tajemnice
Famfulíkova 19/1140, 182 00 Praha 8
tel. 00420 723 323 320
viz webové stránky

Marie Krejčová-Tomášová

Mgr. Ondřej Macek

Alena Nováková

Prof. Ivan Pařík

PhDr. Helga Turková

Ondřej Volek

KONTAKT: mozartovaobec@volny.cz, presidium@volny.cz

© Copyright Bertramka