Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Sdružení barokního souboru Hof-Musici, Centrum barokní kultury v Českém Krumlově a Mozartova obec v České republice pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd České republiky pro rok 2017

uspořádají

ve dnech 16.-17. září 2017

v Centru barokní kultury v Českém Krumlově

mezinárodní muzikologickou konferenci

Dido jako operní inspirace

při příležitosti novodobé premiéry opery Antonia Boroniho La Didone v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově (15., 16., 17.9.). Opera, kterou nastuduje pod vedením Mgr. Ondřeje Macka soubor Hof-Musici, byla Boronim zkomponována pro Prahu a v divadle V Kotcích měla 1768 svou světovou premiéru.

Kontakt: miladajonas@gmail.com, o.macek.hofmusici@gmail.com

Program

 

Sobota 16. září

 

9.30 Zahájení

 

Chairman: Jürgen Maehder

9.45 Reinhard Strohm (Vídeň)

       Ritual and Incognito in Metastasio's  Didone abbandonata

10.30 Andrea Chegai (Řím)

         Apporti vocali e strumentali al declino di Didone

 

pauza

 

Chairman: Jürgen Maehder

11.30 Tomislav Volek (Praha)

         „Dramma per musica“ mit „lieto fine“

12.15 Manfred Hermann Schmid (Augsburg/Tübingen)

         Die musikalische Schluss-Gestaltung in Dido-Opern

         des 18. Jahrhunderts

 

polední pauza

Chairman: Manfred Hermann Schmid

14.45 Milada Jonášová (Praha)

         La Didone von Antonio Boroni, besonders die Arie

        „Ah non lasciarmi, no“ in Vergleich mit Vertonungen

        von Mozart, Gazzaniga und Perez

 

15.30 Prezentace knihy Antonio Caldara nel suo tempo

         (Collana: L’opera italiana nei territori boemi durante

         il Settecento II.), Praga-Český Krumlov 2017.

 

Neděle 17. září

Chairman: Reinhard Strohm

9.30   Andrea Sommer-Mathis spolu s Juditou Zsovár (Vídeň)

         Didone abbandonata-Aufführungen am Kärntnertortheater in der

         ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

10.15 Wolfgang Hochstein (Hamburg)

         Didone abbandonata in der Vertonung von Johann Adolf Hasse

pauza

 

 

Chairman: Manfred Hermann Schmid

11.15 Antonella D'Ovidio (Florencie)

         Didone abbandonata «all’uso di Jumella» (Roma,1747)

12.00 Jürgen Maehder (Salzburg/Taipei/Lugano)

         Klassizismus versus Orientalismus - Vergils Karthago auf der

         Opernbühne von Hector Berlioz

 

12.45 Generální diskuse

Fotodokumentace

Dle zvyku doc. Tomislava Volka nebylo ani v tomto případě zahájení konference v supervážném stylu. Na snímku zprava: dr. Lea Šupová, zastupující dr. Giovanni Sciolu, PhDr. Taťána Petrasová, CSc., doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Dr. Reinhard Strohm, Prof. Dr. Wolfgang Hochstein.

Významným účastníkem diskusí byl prof. Dr. Reinhard Strohm.

Prof. Dr. Wolfgang Hochstein je zvyklý přednášet ve stoje...

...také aby mohl bezprostředně přednést ukázky u klavíru.

Prof. Dr. Reinhard Strohm předsedal několika referátům...

..také dr. Antonelle D'Ovidio z Florencie,...

... a prof. Dr. Andreiovi Chegaiovi z Říma.

Dr. Milada Jonášová při přednesu referátu o Boroniho opeře La Didone...

...a druhý den spolu s doc. Volkem při prezentaci sborníku Antonio Caldara nel suo tempo s příspěvky z loňské konference.

Přednáška dr. Pavla Slavka pro účastníky konference upoutává každoročně jejich zájem, protože se dozvídají o zámeckých historických divadlech po celé Evropě...

... a dokonce i za jejími hranicemi.


Dalším vrcholem českokrumlovské akce je pak výklad dr. Pavla Slavka pro účastníky konference na půdě zámeckého divadla, ...

...vždy provázený i temperamentní gestikulací.

Muzikology upoutává i výklad dirigenta mgr. Ondřeje Macka o specifických podmínkách hry v nezvyklém barokním prostředí.

Od zahraničních kornistů, hrajících na dobové nástroje, se lze dozvědět mnohé detaily. Graham Nicholson s doc. Volkem a dobovými Jagdhorny.

Od zahraničních kornistů, hrajících na dobové nástroje, se lze dozvědět mnohé detaily. Graham Nicholson s doc. Volkem a dobovými Jagdhorny.

Tečku za prohlídkou divadla dělá dr. Pavel Slavko s upozorněním na udělenou plaketu UNESCO, umístěnou u bočního vchodu do divadla.

Děkovačka interpretů po úspěšném představení Boroniho opery La Didone.

*

Nahrávky různých zhudebnění libreta "Didone" online:

Francesco Cavalli: La Didone (1641) - scena finale

Leonardo Vinci: Didone abbandonata (1726)

Johann Adolf Hasse: Didone abbandonata (1742)

Niccolò Jommelli: Didone abbandonata (1747), cantata

Niccolò Piccinni: Didone abbandonata (1770)

Ignaz Holzbauer: Der Tod der Dido (1779/1780)

ouverture,

Selene's Arie

Didos' Arie

Jarbas' Arie

Finalszene

Didone - tragedia greca

 

© Copyright Bertramka