Zahájení konference: Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Ing. Jiří Drahoš, dr. h.c., Dr. Giovanni Sciola

Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Ing. Jiří Drahoš, h.c.

Dr. Milada Jonášová, Prof. Ing. Jiří Drahoš

Doc. PhDr. Jana Perutková, Prof. Dr. Herbert Seifert (Vídeň)

Doc. PhDr. Tomislav Volek, Prof. Dr. Thomas Griffin (USA)

Přednáška Dr. Pavla Slavka pro účastníky konference

Nastudování Caldarovy opery v barokním zámeckém divadle v Českém Krumlově

© Copyright Bertramka