V říjnu a listopadu 2018 pokračovala pod vedením
mistra štukatéra Filipa Trunečky oprava dvouramenného venkovního schodiště

 

Před opravou - jaro 2018

 

Po opravě listopad 2018