Doc. PhDr. Tomislav Volek
byl za svou vědeckou práci na poli mozartovského výzkumu a v souvislosti s vydáním svých prací v Hollitzer Verlag ve Vídni na zasedání Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum v Salcburku ve dnech 24.-26. března 2017 navržen a členy Akademie zvolen k udělení
nejvyššího ocenění na poli mozartovského výzkumu
Ehrenmitglied der Akademie für Mozart-Forschung.
Toto jmenování bylo dle statut Akademie potvrzeno presidiem a kuratoriem Stiftung Mozarteum.
Srdečná gratulace členů Mozartovy obce v České republice!

© Copyright Bertramka