Vážený pane redaktore,19. srpna 2016 jste v Metru otiskli článek o „chátrající usedlosti Bertramka“. K tomu účelu jste předtím vyslali na Bertramku fotografa, aby pořídil působivé snímky onoho „chátrání“.Článku jste dali titulek vskutku promyšlený: Pražané už Mozartovi nerozumějí, jeho Bertramka zarůstá travou. Propojení těch dvou sdělení – problém rozumění Mozartovi a problém momentálně neposekané trávy na Bertramce – je skutečně z kategorie „výponů sil myslivých“. Kdybyste dal titulek Pražané už Mozartovi nerozumějí nějakému článku o posledních inscenacích Dona Giovanniho a Kouzelné flétny ve Stavovském divadle, měl byste pravdu (viz též mou stať Režisérská Kouzelná flétna ve Stavovském divadle, Harmonie online 16. 2. 2015: http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/reziserska-kouzelna-fletna-ve-stavovskem-divadle.html ), ale Vy jste se jen připojil k naorganizovanému útoku na Mozartovu obec. Jeho chronologie byla následující:První atak: 21. 7. 2016 v 10.30 informovala služba u expozice na Bertramce telefonicky předsedu MO o poškození vrat do prostoru pod terasou. Zavolaná policie konstatovala vloupání do tohoto prostoru, a to přepilováním (!) mříže v malém postranním okénku a pak rozbitím okna za ním. Tudy se pachatel protáhl dovnitř, zevnitř pak vyvrátil velká vrata do tohoto prostoru pod terasou. Vyvrátil i velká vrata do stodoly tak i dvoje menší do kůlen, z té větší vytahal a venku poházel nářadí typu lopata, rýč apod. MO musela k vyraženým vratům ihned zakoupit a dát připevnit nové petlice a zámky.Druhý atak: 9. 8. 2016, tentokrát už šlo o vpád do vily, takže zafungovalo poplašné zařízení a střežící firma nám 14.40 tuto skutečnost ohlásila. Pachatel do ní pronikl po vykopnutí dvoukřídlých přízemních dveří vily. Policie tentokrát vyslala i kvalifikované specialisty na odběry otisků a jiných stop. (Získala prý cenné.) Aby bylo možno dveře do vily před odchodem služby uzavřít, musela být objednána drahá nonstop aktivní zámečnická dílna, jejíž účet za opravu dveří do vily s novým zámkem dělal přes 4500,- Kč.Zvláštní znak obou těchto akcí: nebyla zjištěna žádná krádež, dle našich poznatků se nic neztratilo. Ani lehce transportovatelná úplně nová (ještě nepoužitá) strunová sekačka ne! Šlo zřejmě jen o to napáchat na budovách nápadné škody, vhodné pro filmování.Tyto hrubé ataky jsou novinkou letošního léta, a bezprostředně na ně navazuje i kýmsi (samozřejmě tušíme kým, píše o něm – viz dále – i Jaroslav Tůma) zorganizovaná akce v médiích na téma „MO nedbá o údržbu Bertramky“. Ta proběhla takto:17. srpna– telefonát z televize Barrandov, že by chtěli natočit dokument o stavu Bertramky. Prý se o ní píše v OperaPlus. Marně jsem onoho telefonujícího muže žádal, ať nám pošle v té věci email, že vždy chceme před filmováním na Bertramce – které by nebylo první – znát scénář.18. srpna– kameramaniz televize Barrandov a z České televize přišli „filmovat stav Bertramky“, ačkoliv k tomu od nás souhlas neměli. Když je naše pracovnice v expozici upozornila, že nemají povolení, paní z televize Barrandov ji odbyla nesmyslným prohlášením, že povolení nepotřebují, že se jedná o veřejný prostor a veřejnou památku. Týž den v 14.55 volal znovu onen mladší muž z televize Barrandova, drzý, evidentně ve snaze mne vytočit, což se mu povedlo, náš rozhovor nahrával a pak úryvek s mým rozčíleným „Co si to dovolujete mne vyslýchat!?“ byl na této kulturně tak významné televizní stanici večer zařazen do jejího programu o stavu Bertramky.Toho dne jste v l6.35 v téže záležitosti telefonovali i Vy. Byli jste mnohem slušnější, ale evidentně jste i Vy jednali na něčí objednávku.19. srpna – Vaše stať vMetru*Startovní signál k těmto akcím dal na internetovém serveru Opera plus (!) s datem 1. 8. vydaný (ve skutečnosti vložený určitě o něco později) článek varhaníka a cembalisty Jaroslava Tůmy Leoš Janáček zvoní na poplach, v němž se píše mj.:„…vydejme se na návštěvu Bertramky. Dennodenně, zvláště teď v létě, tak činí například mnozí zahraniční hosté Prahy. A nestačí se divit. Bertramka totiž chátrá. Schodiště se hroutí, zahrada pustne, salla terena už nezní hudbou… Ovšem, že existují lidé, kterým není osud Bertramky lhostejný. Jednoho takového člověka znám. Bydlí kousek nad Bertramkou a chodívá podél její zahradní zdi, smutně postojí u nezvoucích vrat. Na kousku papíru stojí sice otevírací hodiny, ale expozice je bez vysvětlení uzavřena. I kopřivy, rozlézající se v sluncem prozářené zahradě, jen mlčí. Občas mi pak volává a ptá se: „Jak je to možné? Vždyť už mnozí mecenáši nabízeli Bertramce pomoc. Proč vlastně Mozartova obec v Praze na žádné nabídky nereaguje?“ Atd.S autorem této na internetu světu sdělované velké starosti o Bertramku J. Tůmou se znám nějakých 40 let, kdysi mi věnoval i několik svých CD. Zájem o Bertramku a Mozartovu obec nikdy neprojevoval, ale poté, co jsem napsal kritiku odborně podřadných rozhlasových pořadů jeho partnerky muzikoložky dr. Evy Ociskové (viz na internetu VIADONORE: http://www.viadonore.cz/cs/rozhlas/ociskove-zakazte-placat-o-eroice ), mu zřejmě bylo doma uloženo, aby se o mne ‒ „trpícího stihomamem“ – a o současnou Mozartovu obec podřadným způsobem otřel. K Tůmovým dezinformacím:„Schodiště se hroutí…“Roku 2014 zajistila MO pořízení do detailu vypracovaného projektu opravy schodiště, díla Ing. arch. Karla Scheiba, ANTA spol.s.r.o. Praha 8, který byl 22. 12. 2014 schválen odborem památkové péče pražského magistrátu. Po marných jednáních o sponzorský příspěvek na ministerstvu kultury a jinde jsme s pomocí zahraničních mozartovských společností získali v dané věci příslib americké firmy The Packard Humanities Institute se sídlem v Kalifornii, že peníze na opravu poskytne, ale dle jejich statut musíme my doložit, že 30% potřebných výdajů bude uhrazeno z domácích veřejných zdrojů. A v tom je problém, ty nemůžeme sehnat… „Salla terena [!] už nezní hudbou…“Naprosto neinformovaný Tůma netuší, jak se mýlí. Kromě toho, že v uvedeném sále na Bertramce už druhým rokem studuje svůj nový repertoár soubor Hof-Musici, pořádá tam samozřejmě MO i nadále koncerty, ale jen předem s objednavatelem smluvně dojednané, aby byla plně zajištěna úhrada honorářů umělců a provozní režie. Příklad: 9. června 2016 zněla sala terrena naším koncertem (s objednaným úvodem v angličtině) pro zahraniční hosty Accord Group Ceska, s.r.o., Na Baště sv. Jiří 7, Praha 6.Nebo: 20. května 2016 se na Bertramce v rámci III. Internationales Joseph-Woelfl-Symposium, pořádaného Woelflovou společností, Rakouským kulturním fórem v Praze a Mozartovou společností, konal koncert pod označením Joseph Woelfl a jeho čeští přátelé. Zazněly na něm skladby J. Woelfla, L. Koželucha, Fr. Duška, W. A. Mozarta a V. Maška. Jeden písňový cyklus přednesla sopranistka Susanne Kapfer, laureátka Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu v roce 2015. Pohodovou atmosféru koncertu si můžete prohlédnout na facebooku Rakouského kulturního fóra:https://www.facebook.com/rkfpraha/photos/a.10153575373702727.1073742017.327327617726/10153583089087727/?type=3&theaterPřednášky na BertramceVedle koncertů pořádá MO na Bertramce i přednášky, opět jen na základě předem písemně dojednaných termínů. Pro školy a důchodce jen za vstupné, pro turisty – zvláště zahraniční – ještě za poplatek, jdoucí na konto MO.Příklady: MČ Praha 4 dojednala s MO prohlídku Bertramky s přednáškou pro skupinu důchodců na 12. 5., akce měla takový ohlas, že uvedená městská část dojednala s MO prohlídku s přednáškou pro další skupinu na 7. června.Akce pro školyPříklad: Pro základní školu v Kralupech nad Vltavou zorganizována prohlídka Bertramky s mou přednáškou na pátek 18. 3. dopoledne. Po této akci přišel email tamějšího profesora hudební výchovy, z jehož iniciativy se akce konala:„Vážený pane doktore, bezprostředně po našem návratu z dnešní "mozartovské" procházky jsem se rozhodl ještě jednou Vám touto cestou poděkovat za poutavé vyprávění a umožnění prohlídky Muzea. V dětech jste vzbudil okamžitý zájem o životní osudy W. A. M. Celou cestu jsem musel (a rád) odpovídat na jejich otázky. Doufejme, že tento jejich zájem bude mít trvalejší platnost. Ještě jednou mnohokrát děkuji a jsem s uctivým pozdravem, Petr Benda.“Duškova soutěž 2016V tomto roce pořádala MO ve spolupráci se Saskou mozartovskou společností už 36. ročník (11. mezinárodní) Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu. Konala se v sobotu 30. dubna 2016 v Ateliéru pražské HAMU. Zájem o ni byl i tentokrát veliký a pracovní nápor na trojici soutěž připravujících funkcionářů MO v čele s dr. M. Jonášovou i na výkon pěti členů poroty byl mimořádný. Vystoupilo 61 (!) soutěžících z České republiky, Salcburku, Vídně, Frankfurtu n. M. a tentokrát i z Lotyšska. Koncert vítězů soutěže se konal 12. 6. na Bertramce (sala terrena tedy opět zněla hudbou…) a byl – jako každoročně – nahráván Českým rozhlasem. – Co kdyby ve Vašem Metru vyšel někdy článek s oceněním této činnosti MO pro hudební mládež, na kterou nám stát nikdy ani korunou nepřispěl?*Takže douška k Vaší dříve nikdy nezaznamenané starosti o Bertramku a k článku Pražané už Mozartovi nerozumějí, jeho Bertramka zarůstá travou: Vzhledem k tomu, že na Bertramce se nikdy nepěstoval anglický trávník, ale tráva se sekala čas od času, když více narostla, dovolte, abych Vám jménem Mozartovy obce navrhl přinést ve Vašem listě radostnou zprávu, že Pražané už zase Mozartovi rozumějí, na „jeho“ Bertramce je tráva pečlivě posekaná. Žijte blaze! Za MO doc. dr. Tomislav Volek12. 9. 2016


© Copyright Bertramka