Výsledky mistrovské práce Vratislava Hoška a Jakuba Tlučhoře 
na opravě vnějšího schodiště Bertramky

Speciální barvy na dovršení opravy schodiště na Bertramce daroval ing. arch. Jan Bárta (Aqua obnova staveb s.r.o.).

Jakub Tlučhoř a Vratislav Hoško dokončili opravu schodiště, 16. 6. 2019

Vratislav Hoško při mistrovské práci

Vratislav Hoško, 16. 6. 2019

Vratislav Hoško, Jakub Tlučhoř a Kateřina Samojská, 17. 5. 2019

Jakub Tlučhoř, 18. 5. 2019

Hodně času zabralo natírání laviček. Adriana Hoško.

Hodně času zabere také sekání trávy v zahradě.

© Copyright Bertramka