Problém s bezdomovci na parcele sousedící s Bertramkou

Problémy s bezdomovci, kteří pobývají v neuvěřitelných podmínkách na pozemku, sousedícím s vilou Bertramka, úřad MČ Praha 5 dlouhodobě neřeší. Nebezpečné jsou především jejich ohně v blízkosti severní strany kůlny a stodoly. Pracovníci Mozartovy obce musí z toho důvodu opakovaně volat policejní stanici Košíře (tel. 974 855 710) a žádat o zásah, který ovšem mívá jen krátkou účinnost. Na základě zjištění Hygienické stanice hl. m. Prahy o výskytu krys v okolí zaplatila MO na pozemku Bertramky provedení deratizace specializovanou firmou, na sousedním pozemku s bezdomovci ovšem provedena nebyla. Podobnou obrazovou dokumentaci, jako předkládáme zde, si už pořídili i mnozí domácí a zahraniční návštěvníci Bertramky.

24. 6. 2019

© Copyright Bertramka