Reakce na pomluvy MO, šířené úřadem MČ Praha 5


Když časopis úřadu MČ Praha 5 Pražská pětka v roce 2016 publikoval několik dehonestujících vyjádření svých funkcionářů o MO, dojednala dr. Marie Ulrichová-Hakenová, tehdy již ve funkci ombudsmanky MČ Praha 5, naše setkání se starostou Prahy 5 MUDr. Radkem Klímou, a to ve snaze o obnovení spolupráce, jaká byla v době, kdy ona vedla na Praze 5 kulturní oddělení. Panem starostou nám bylo přislíbeno, že v únorovém čísle 2017 bude Mozartově obci dán prostor k zveřejnění její odpovědi na ony texty z prosincového čísla. Náš článek byl v dojednaném rozsahu sepsán a v stanoveném termínu redakci odeslán. Ta však nejen že vůbec nezareagovala, ale dr. Ulrichovou byl pak doc. Volek telefonicky žádán, aby z textu vypustil jména dotyčných funkcionářů úřadu MČ Prahy 5 atd., což odmítl. Náš článek zveřejněn nebyl a žádné písemné vyjádření od redakce nám nikdy dodáno nebylo, proto ho dáváme na vědomí alespoň na našich webových stránkách.

 

*

Mozartova obec nám píše

 

Krásný okamžik: poprvé za dobu existence tohoto časopisu dostávají zástupci Mozartovy obce slovo na jeho stránkách! Bohužel to není proto, že by třeba představitelé kulturního odboru MČ Praha (pozor: v tomto úřadu je jen malinkaté Oddělení sprotu, kultury a pořádání akcí [!?]) řekli redakci: Mozartova obec bude letos slavit 90 let své existence, takových spolků už je v celé Praze moc málo, tak ať nám něco o své historii a dnešní činnosti napíší. Místo toho se o ní v Pětce pro vás říkají podivné věci. Např. v jejím loňském dubnovém čísle zakončil člen zastupitelstva Josef Matoušek svůj článek Majitelka Bertramky: Josefína Dušková přímo kuriózní dezinformací: „Pamatujeme si, že městská část si každoročně připomínala výročí jejího narození slavnostním koncertem na Bertramce. Mozartova obec bohužel od tohoto zvyku upustila.“ Už sama logika tohoto dehonestujícího tvrzení je děsivá: MČ „si“ připomínala, avšak MO od toho upustila. MO je tedy vinna, že si MČ přestala připomínat?! Ve skutečnosti si MČ v době referentského působení dr. M. Ulrichové-Hakenové tyto koncerty u MO objednávala, v  příkladné spolupráci se pak na Bertramce konaly, s jejím odchodem však skončily. Ne tedy MO, ale určití činovníci/ce MČ „od tohoto zvyku upustili“.

V prosincovém čísle je podobných ataků celá řada a nepodepsaný autor článku „Proč nemít obnovu památek jako prioritu?“ zahrnuje do partie o Bertramce slova místostarosty Herolda: „Současný stav je ostudou nejen Mozartovy obce, ale nás všech.“ Jak krátká je paměť mnoha funkcionářů MČ Praha 5! Zapomínají, v jakém stavu byla jimi Bertramka MO v prosinci 2009 předána? Jak za Jančíkova starostování dostal tehdejší nájemce Bertramky Karel Muzikář od MČ miliony (!) na opravu Bertramky, z nichž však nic nepoužil na nezbytné odvodnění základů vily, ale veden svým podnikatelským záměrem pořádat v upravené restaurační prostoře výnosné rauty pro zahraniční delegace a bohaté firmy uvedenou dotaci utratil za vybagrování přilehlých podzemních prostor, do nichž dal vestavět dvě vykachlíkované přípravny potravin pro restauraci (viz obr.). Samotnou vilu dal jen nekvalitně omítnout, aby hezky vypadala, načež po 4-5 letech začala opadávat omítka na schodišti, což dnes děsí i pana Herolda.

Mozartova obec má v té věci už dva roky písemný příslib amerického soukromého sponzora, že uhradí dvě třetiny nákladů na opravu Bertramky, pokud bude zbývající třetina uhrazena z místních veřejných či jiných zdrojů. Po marném hledání takového zdroje v Čechách má MO nyní úhradu této třetiny nákladů přislíbenu z dalších zahraničních zdrojů. Firmou GEMA Art Group vypracovaný a památkovým úřadem schválený projekt opravy schodiště Bertramky by tudíž mohl být zahájen. Když jsem loni dělal na žádost pracovníků MČ Praha 5 v Portheimce dvě přednášky pro pražské průvodce, dle domluvy jsme se tam po nich měli sejít s pověřenými členy smíchovského zastupitelstva. Marně jsme se po nich sháněli… Tak kdo nevstupuje v kontakt?

Táže se předseda výboru MO Tomislav Volek

© Copyright Bertramka