Duškova soutěž hudební mládeže ve zpěvu 2020

Jak známo, vláda České republiky vyhlásila 12. března 2020 v souvislosti s existující pandemií koronaviru (způsobujícího onemocnění COVID-19) na celém území ČR nouzový stav, během něhož jsou zakázány všechny hromadné akce, a to včetně školní výuky. V takové situaci musí i Mozartova obec – s politováním – odvolat plánované uskutečnění 40. ročníku Duškovy soutěže hudební mládeže v sobotu 18. dubna 2020 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Jménem výboru Mozartovy obce v ČR

doc. Dr. Tomislav Volek a Dr. Milada Jonášová
© Copyright Bertramka