3. listopadu 2022 se uskutečnila od 16 hod. přednáška a prohlídka expozice vily Bertramka
pro veřejnost v rámci Týdne Akademie věd ČR

© Copyright Bertramka