Mozartova obec požádala 24. 11. 2022 starostu Prahy 5

Mgr. Jaroslava Pašmika, MBA o řešení problémů s bezdomovci

na sousední parcele prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc.

V souvislosti s dlouhodobými problémy, působenými bezdomovci, sídlícími v prostorách s Bertramkou sousedící parcely prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., který bohužel žádná opatření proti nastalému stavu nečiní a trpí je tam i s jejich skládkami a ohništi, požádala Mozartova obec dopisem o pomoc nově zvoleného starostu Prahy 5 Mgr. Jaroslava Pašmika, mj. na Karlově univerzitě vystudovaného muzikologa.

Vzhledem k tomu, že Mozartova obec je znovu a znovu nesmyslně obviňována z nejrůznějších drobných škod na vile, budeme o táboru bezdomovců na sousední parcele častěji informovat.

Aktualizace 23.1.2023

Na problém na sousedním pozemku Mozartova obec soustavně upozorňovala a žádala o pomoc i přivolanou policii: více v našem příspěvku 

z června 2019

Viz též video, které zveřejnila Mozartova obec 24. června 2019.

Skládka bezdomovců na sousedním pozemku prof. MUDr. Jana Škrhy, stav v roce 2017 a 2018, který byl na podzim 2019 Městskou částí Praha 5 zlikvidován:

 

Letos v létě se bezdomovci usídlili ve vyšších polohách Škrhovy stráně, kde si udělali i zastřešenou noclehárnu. Snímky z 10. 11. 2022:

 

Bezdomovci opět sídlí za naší stodolou – stále na Škrhově pozemku –, kde opět cosi pálí, vaří, opékají apod.

Následují fotografie, pořízené členem MO dne 22. 11. 2022:

 

Bezdomovci ve své činnosti u souseda stále pokračují, jak dokládá fotografie z 30. 12. 2022:

Stav po necelém měsíci - 23. 1. 2023: